नेपाल सरकार

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रतिवेदन - २०१७ Invitation for application from interested professionals/experts to be nominated as the candidate for Multidisciplinary Expert Panel on Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Billions Dreams Project सम्बन्धी सूचना UNFCC, COP 23 (Bonn, Germany) मा माननीय मन्त्री मिथिला चाौधरीज्यूबाट भएकाे सम्बाेधन पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना Updated National Implementation Plan (NIP) शिलवन्दीदरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।६।१८ तेस्राे चाैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति मौजुदा सूचिमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा आ.ब. २०७४/७५ को सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रेस विज्ञप्ति (विश्व जनस‌ंख्या दिवश, 2074) विश्व जनसंख्या दिवस २०७४ को नारा प्रेस विज्ञप्ति (विश्व वातावरण दिवश, 2074) विश्व वातावरण दिवस २०७४ को नारा " प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध; रहिरहोस् अनन्त " ("I am with Nature") विश्व वातावरण दिवस २०७४ सम्बन्धी छलफल तथा निर्णय वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि अावेदन माग सम्वन्धी सूचना U.S. Embassy को वायु गुणस्तर मापन सम्वन्धी तथ्यांक प्राप्त गर्ने र US-EPA AirNow Community संग आवद्ध रहने सम्वन्धी समझदारी पत्र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ का संशोधनहरु Request for Expression of Interest (EoI) for the National Migration survey प्रेस विज्ञप्ति ( २०७३ मंसिर २१) राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको लागि प्रस्तावित सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखाको मस्यौदा प्रारुपमा सुझाव सङ्कलनको लागि सार्वजनिक सूचना आ.ब. ०७३।०७४. को लागि सूची दर्ता सम्वन्धी विवरण आ.व. २०७२।०७३ को का.स.मू. फारम मूल्यांकन गरिएका मन्त्रालय र अन्तरगत निकायहरुका कर्मचारीहरुको विवरण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनाको म्याद थपिएको सम्वन्धमा । स्वाचालित मौसमी केन्द्रका लागि उपकरणहरुको आपूर्ति तथा जडान सम्वन्धी शीलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।४।२०) प्लाष्टिकको झोला उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धि मन्त्रालयको अनुरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । वातावरण दिवस मुल समारोह समिति वातावरण संंरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन मागसम्बन्धी सूचना EOI Notice GHG Inventory पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७१ आ.व. २०७२|७३ को सूची दर्ताको विवरण जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ EOI for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project TOR for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project रणनैतिक वातावरणीय मूल्यांकन बारे छलफल सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधि पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Notice for Institutional Legal, Gender and Socio- economic Expert for NIP Update

कार्यक्रम

Jun 05

World Environment Day June 5, 2017

-

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषद्

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषदको गठन

o   जनसङ्ख्यासम्बन्धी विषयको समग्र नीतिगत व्यवस्थापन, संस्थागत संरचनाको निर्माण तथा सुदृढीकरण,  कानुन एवं कार्यविधि निर्माण तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलार्इ समय समयमा सुझाव दिन एवं निर्देशनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषदको गठन देहाय अनुसार गरिने छ । 

§  प्रधानमन्त्री                                                                                       अध्यक्ष

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री, स्वास्थ्य   मन्त्रालय                                                      उपाध्यक्ष

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  अर्थ मन्त्रालय                                                                सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  उद्योग मन्त्रालय                                                           सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  उर्जा मन्त्रालय                                                             सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय      सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  कृषि विकास मन्त्रालय                                                   सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  गृह मन्त्रालय                                                              सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  परराष्ट्र मन्त्रालय                                                          सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय                                           सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय                             सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय                                    सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय                                        सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय               सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय                                            सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  सहरी विकास मन्त्रालय                                                  सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  सहकारी तथा गरिवी निवारण  मन्त्रालय                              सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय                    सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय                   सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  सामान्य प्रशासन मन्त्रालय                                              सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय                                             सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  सिंचार्इ मन्त्रालय                                                          सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  शिक्षा मन्त्रालय                                                           सदस्य

§  मन्त्री / राज्यमन्त्री,  सूचना तथा संचार मन्त्रालय मन्त्रालय                                 सदस्य

§  सभापति,  सामाजिक समिति, व्यवस्थापिक – संसद्                                       सदस्य

§  सदस्य (जनसङ्ख्या विषय क्षेत्र), राष्ट्रिय योजना आयोग                                 सदस्य 

§  जनसङ्ख्या विषयका विशेषज्ञहरू मध्येवाट परिषदले मनोनयन गरे

अनुसार  (एक जना महिला सहित)                                            चार जना  - सदस्य 

§  जनसङ्ख्या व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येवाट परिषदले मनोनयन गरे

अनुसार  (एक जना महिला सहित)                                              तीन जना - सदस्य

§  सचिव, जनस‍ङ्ख्या तथा वातावरण  मन्त्रालय                                        सदस्य सचिव  

 

o   राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषदका पदेनबाहेक सदस्यको मनोनयन उपाध्यक्षका सिफारिसमा अध्यक्षबाट हुनेछ ।

o   राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषदको अध्यक्षको निर्देशनमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो परिषदको वैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्न सक्नेछ ।

o   परिषदको मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुर्इ वर्ष हुने छ ।