नेपाल सरकार

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना Updated National Implementation Plan (NIP) शिलवन्दीदरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।६।१८ तेस्राे चाैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति मौजुदा सूचिमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा आ.ब. २०७४/७५ को सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रेस विज्ञप्ति (विश्व जनस‌ंख्या दिवश, 2074) विश्व जनसंख्या दिवस २०७४ को नारा प्रेस विज्ञप्ति (विश्व वातावरण दिवश, 2074) विश्व वातावरण दिवस २०७४ को नारा " प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध; रहिरहोस् अनन्त " ("I am with Nature") विश्व वातावरण दिवस २०७४ सम्बन्धी छलफल तथा निर्णय वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि अावेदन माग सम्वन्धी सूचना U.S. Embassy को वायु गुणस्तर मापन सम्वन्धी तथ्यांक प्राप्त गर्ने र US-EPA AirNow Community संग आवद्ध रहने सम्वन्धी समझदारी पत्र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ का संशोधनहरु Request for Expression of Interest (EoI) for the National Migration survey मोरक्कोको माराकेसमा सम्पन्न COP22, Side Events र अन्य वैठकहरुमा भएका सम्वोधन तथा निर्णयहरु । मा. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीज्यूले जलवायु परिवर्तन सम्वन्‍धी पक्षराष्ट्रहरुको २२ ‍‌औं सम्मेलन (COP22) मिति १६ नोभेम्वर २०१६ मा माराकेस मोरक्कोमा उच्चस्तरीय सत्रमा गर्नु भएको सम्वोधन । प्रेस विज्ञप्ति ( २०७३ मंसिर २१) मा. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीज्यूले मिति १३ अक्टोवर २०१६ मा मोनट्रेयल प्रोटोकलको २८ औ पक्ष रास्ट्रहरुको बैठक किगाली, रुवान्डामा गर्नुभएको सम्बोधन राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको लागि प्रस्तावित सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखाको मस्यौदा प्रारुपमा सुझाव सङ्कलनको लागि सार्वजनिक सूचना आ.ब. ०७३।०७४. को लागि सूची दर्ता सम्वन्धी विवरण आ.व. २०७२।०७३ को का.स.मू. फारम मूल्यांकन गरिएका मन्त्रालय र अन्तरगत निकायहरुका कर्मचारीहरुको विवरण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनाको म्याद थपिएको सम्वन्धमा । स्वाचालित मौसमी केन्द्रका लागि उपकरणहरुको आपूर्ति तथा जडान सम्वन्धी शीलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।४।२०) प्लाष्टिकको झोला उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धि मन्त्रालयको अनुरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । वातावरण दिवस मुल समारोह समिति वातावरण संंरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन मागसम्बन्धी सूचना EOI Notice GHG Inventory पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७१ आ.व. २०७२|७३ को सूची दर्ताको विवरण जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ EOI for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project TOR for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project रणनैतिक वातावरणीय मूल्यांकन बारे छलफल सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधि पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Notice for Institutional Legal, Gender and Socio- economic Expert for NIP Update

कार्यक्रम

Jun 05

World Environment Day June 5, 2017

-

वातावरण संरक्षणकोष को सचिवालय

कार्यविवरण:

 • वातावरण संरक्षण परिषद्को सचिवालयको कार्य गर्ने,
 • वातावरण संरक्षण परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको लागि कार्यक्रमको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने,
 • वातावरण संरक्षण परिषद्को निर्णयहरुको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, गर्ने,
 • वातावरण संरक्षण परिषद्बाट निर्णय भएका विषयहरुमा अध्ययन गर्ने,
 • प्राकृतिक श्रोत संरक्षणमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • वातावरण संरक्षण कोषबाट गरिने वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • वातावरण संरक्षणका लागि नेपाल सरकार तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसंगको सहयोगमा वातावरण संरक्षण कोष विकास एवं विस्तार गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने,
 • वातावरण संरक्षण कोषमा संचित रकमको वातावरण संरक्षणका विविध क्षेत्रहरुमा व्यापक सदुपयोग गर्न आवश्यक कार्य योजना निर्माण गर्ने एवं कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • स्थानीय निकायहरुसंगको सहभागितामा स्थानीय वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक तथा नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउन अवश्यक कार्य गर्ने,
 • वातावरण क्षेत्रमा देखा परेका वा पर्ने समस्याहरु सर्वसाधारणमा पुर्‌याउने र वातावरणीय संरक्षण तथा प्रबद्र्धनका लागि जनचेतना जगाउन आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • वातावरणीय सूचना प्रवाहका लागि आम संचार माध्यमहरुको उपयोग गरी प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक कार्यहरु गर्ने,
 • वातावरण संरक्षणका लागि व्यापक जनसहभागिता जुटाउने तथा Green Consumerismलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक` कार्य गर्ने,
 • मातहतका कर्मचारीको कार्यहरुको सुपरीवेक्षण तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने ।