नेपाल सरकार

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि अावेदन माग सम्वन्धी सूचना U.S. Embassy को वायु गुणस्तर मापन सम्वन्धी तथ्यांक प्राप्त गर्ने र US-EPA AirNow Community संग आवद्ध रहने सम्वन्धी समझदारी पत्र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ का संशोधनहरु Request for Expression of Interest (EoI) for the National Migration survey मोरक्कोको माराकेसमा सम्पन्न COP22, Side Events र अन्य वैठकहरुमा भएका सम्वोधन तथा निर्णयहरु । मा. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीज्यूले जलवायु परिवर्तन सम्वन्‍धी पक्षराष्ट्रहरुको २२ ‍‌औं सम्मेलन (COP22) मिति १६ नोभेम्वर २०१६ मा माराकेस मोरक्कोमा उच्चस्तरीय सत्रमा गर्नु भएको सम्वोधन । प्रेस विज्ञप्ति ( २०७३ मंसिर २१) मा. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीज्यूले मिति १३ अक्टोवर २०१६ मा मोनट्रेयल प्रोटोकलको २८ औ पक्ष रास्ट्रहरुको बैठक किगाली, रुवान्डामा गर्नुभएको सम्बोधन राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको लागि प्रस्तावित सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखाको मस्यौदा प्रारुपमा सुझाव सङ्कलनको लागि सार्वजनिक सूचना आ.ब. ०७३।०७४. को लागि सूची दर्ता सम्वन्धी विवरण आ.व. २०७२।०७३ को का.स.मू. फारम मूल्यांकन गरिएका मन्त्रालय र अन्तरगत निकायहरुका कर्मचारीहरुको विवरण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनाको म्याद थपिएको सम्वन्धमा । स्वाचालित मौसमी केन्द्रका लागि उपकरणहरुको आपूर्ति तथा जडान सम्वन्धी शीलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।४।२०) प्लाष्टिकको झोला उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धि मन्त्रालयको अनुरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । वातावरण दिवस मुल समारोह समिति वातावरण संंरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन मागसम्बन्धी सूचना EOI Notice GHG Inventory पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७१ आ.व. २०७२|७३ को सूची दर्ताको विवरण जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ EOI for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project TOR for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project रणनैतिक वातावरणीय मूल्यांकन बारे छलफल सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधि पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Notice for Institutional Legal, Gender and Socio- economic Expert for NIP Update

कार्यक्रम

वातावरण मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

कार्यविवरण:

 • वातावरण व्यवस्थापनको कार्यसम्पादनमा आवश्यक पर्ने औद्योगिक निष्काशनका नमूना सङ्कलन परीक्षणर अनुगमन सम्वन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,
 • वातावरणीय मापदण्ड विकासका लागि अन्य मुलुकहरुमा अवलम्बन भइसकेका मापदण्डहरुलाई देश भित्र लागू गर्नका लागि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्‍याउने,
 • वातावरणीय मापदण्ड पालना गराउने कार्यमा वातावरणीय निरीक्षकहरुलाई परिचालन गर्ने, गराउने सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,
 • वातावरणीय निरीक्षकहरु मार्फत स्थानीय निकायहरुमा रहेका वातावरण संरक्षण प्राविधिकहरुलाई मापदण्ड अनुगमन तथा प्रदूषण नियन्त्रण कार्यमा परिचालन गर्ने योजना बनाउने तथा परिचालन गर्ने,
 • स्थानीय निकायहरुका वातावरण संरक्षण प्राविधिकहरुलाई आवश्यक तालिमको योजना तयार गरी तालिम संचालन गर्न गराउन आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने,
 • वार्षिक मापदण्ड तथा अनुगमन सम्बन्धी तथ्याङ्कहरु संकलन गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने,
 • सम्बन्धित उद्योगहरुको संलग्नतामा मापदण्ड पालनाका लागि शर्त तोक्ने तथा पालना सम्बन्धी समयावधि निर्धारण गर्न सहयोग पु¥याउने तथा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने,
 • उद्योगहरुलाई सोझै वा स्थानीय निकायहरु मार्फत प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र जारी गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग पुर्‌याउने,
 • प्रदूषण नियन्त्रणका प्रविधि सम्बन्धी सूचनाहरु संकलन गरी उद्योगहरुलाई सूचनाहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • रसायनिक पदार्थ प्रयोग र ह्याण्डलिङ्ग तथा नाभिकीय विकिरण प्रयोगको मापदण्ड निर्धारण,
 • नाभिकीय विकिरणको  विषयमा सम्बन्धीत संघ संस्था संघ सहयोग र समन्वय र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको समन्वयन र सहयोग पूर्व तयारी तालिम गर्ने ।