नेपाल सरकार

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना Updated National Implementation Plan (NIP) शिलवन्दीदरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।६।१८ तेस्राे चाैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति मौजुदा सूचिमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा आ.ब. २०७४/७५ को सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रेस विज्ञप्ति (विश्व जनस‌ंख्या दिवश, 2074) विश्व जनसंख्या दिवस २०७४ को नारा प्रेस विज्ञप्ति (विश्व वातावरण दिवश, 2074) विश्व वातावरण दिवस २०७४ को नारा " प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध; रहिरहोस् अनन्त " ("I am with Nature") विश्व वातावरण दिवस २०७४ सम्बन्धी छलफल तथा निर्णय वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि अावेदन माग सम्वन्धी सूचना U.S. Embassy को वायु गुणस्तर मापन सम्वन्धी तथ्यांक प्राप्त गर्ने र US-EPA AirNow Community संग आवद्ध रहने सम्वन्धी समझदारी पत्र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ का संशोधनहरु Request for Expression of Interest (EoI) for the National Migration survey मोरक्कोको माराकेसमा सम्पन्न COP22, Side Events र अन्य वैठकहरुमा भएका सम्वोधन तथा निर्णयहरु । मा. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीज्यूले जलवायु परिवर्तन सम्वन्‍धी पक्षराष्ट्रहरुको २२ ‍‌औं सम्मेलन (COP22) मिति १६ नोभेम्वर २०१६ मा माराकेस मोरक्कोमा उच्चस्तरीय सत्रमा गर्नु भएको सम्वोधन । प्रेस विज्ञप्ति ( २०७३ मंसिर २१) मा. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीज्यूले मिति १३ अक्टोवर २०१६ मा मोनट्रेयल प्रोटोकलको २८ औ पक्ष रास्ट्रहरुको बैठक किगाली, रुवान्डामा गर्नुभएको सम्बोधन राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको लागि प्रस्तावित सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखाको मस्यौदा प्रारुपमा सुझाव सङ्कलनको लागि सार्वजनिक सूचना आ.ब. ०७३।०७४. को लागि सूची दर्ता सम्वन्धी विवरण आ.व. २०७२।०७३ को का.स.मू. फारम मूल्यांकन गरिएका मन्त्रालय र अन्तरगत निकायहरुका कर्मचारीहरुको विवरण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनाको म्याद थपिएको सम्वन्धमा । स्वाचालित मौसमी केन्द्रका लागि उपकरणहरुको आपूर्ति तथा जडान सम्वन्धी शीलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।४।२०) प्लाष्टिकको झोला उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धि मन्त्रालयको अनुरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । वातावरण दिवस मुल समारोह समिति वातावरण संंरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन मागसम्बन्धी सूचना EOI Notice GHG Inventory पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७१ आ.व. २०७२|७३ को सूची दर्ताको विवरण जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ EOI for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project TOR for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project रणनैतिक वातावरणीय मूल्यांकन बारे छलफल सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधि पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Notice for Institutional Legal, Gender and Socio- economic Expert for NIP Update

कार्यक्रम

Jun 05

World Environment Day June 5, 2017

-

सफलता

उपलब्धि सम्बन्धी डकुमेन्टको लागि यहां क्लीक गर्नुहोस्...

Result Areas Achievement
Policy, Plan and Program formulation

Climate Change Policy 2011,

Information Technology Policy 2067 (BS),

Biotechnology Policy 2006,

Science and Technology Policy

Policy, Plan and Program Implementation

Annual Program and Budget for FY 2012/13 is approved and under implementation.

National Adaptation Program of Action (NAPA), Local Adaptation Plan of Action (LAPA) and LAPA Framework is developed and approved.

Pilot Program for Climate Resilience (PPCR), National Climate Change Support Program (NCCSP), Second National Communication Project (SNC-II), Technology Need Assessment (TNA) projects are in implementation.

Government Integrated Data Center (GIDC) is established in Singhadurbar premises and initial works for the establishment of alternative data center is under way.

Seven Technology Exibitions has been held from 2060 to 2067 BS in Kathmandu, Pokhara, Dharan, Nepalgunj, Dhangadi, Chitwan, Lekhnath respectively.

Technical Cooperation Project cycles - six are in implementation and three will start from 2014 - for the use of Isotopes are being implemented with the support of International Atomic Energy Agency.

About twenty standards and policy decisions have been approved/made for controlling environment pollution or degradation.

A total of 105 Terms of Reference and Scoping Documents for different projects have been approved.

A total of 148 Environment Impact Assessments have been approved.

Enforcement Ministry has been enforcing Nepal Academy of Science and Technology Act 2048 BS, Environment Protection Act 2053 BS, Electronic Transaction Act 2063 BS, Environment Protection Regulation 2054 BS, Electronic Transaction Regulation 2064 BS, Environment Standards and decisions, Environment Impact Assessments, etc.
Coordination

Working as a focal point for various organizations like UNFCCC, UNEP, SAARC Documentation Centre, IAEA, etc.

Working as a focal point for various programs and international conventions like Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Basel Convention on Control of Transboundary Movement of Hazarduous Waste and their Disposal, SAICM QSPTF, CDM DNA, ICGEB and technical focal point for OPCW, CTBT, etc.

NR for various Regional Project Agreements being supported by IAEA.

Focal point for Working Group on Biotechnology, SAARC.

Agreement is reached with Government of India for the establishment of Institute of Technology in Far Western Development Region of Nepal. 

Program of Cooperation (POC) with Government of India has been signed in 2002 for working in 10 different sectors of Science and Technology field.

Two Science and Technology Exibitions were held under this POC the first in New Delhi (Information Technology, 2060 BS) and Kathmandu (Aeromatic and Herbal Plants, 2062 BS).

Agreement with Kyushu University, Japan to do Collaborative Research in Biotechnology (2006) has been reached and a research project on Fermented Food Products is being conducted in collaboration with Kathmandu University and Kyushu University through this agreement.

Monitoring and Evaluation A total of …. plastic bag industries were monitored in FY 2068/69 and current fiscal year to control illegal production of plastic bags smaller than 20 microns. Ministry monitored more than 15 rivers in fifteen locations for correcting any anomalies in the use of river products like stone, pebble, sand, etc.
Research and Development Twenty one research papers were produced in FY 2068/69 and eight such papers were produced in FY 2067/68 by the Ministry in cooperation with various Departments of Universities, NGOs, private sector and scholars.