नेपाल सरकार

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

प्लाष्टिकको झोला उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धि मन्त्रालयको अनुरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । वातावरण दिवस मुल समारोह समिति वातावरण संंरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन मागसम्बन्धी सूचना EOI Notice GHG Inventory पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७१ आ.व. २०७२|७३ को सूची दर्ताको विवरण जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ EOI for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project TOR for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project रणनैतिक वातावरणीय मूल्यांकन बारे छलफल सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधि पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Notice for Institutional Legal, Gender and Socio- economic Expert for NIP Update

सुचना अधिकारी

राम प्रसाद लम्साल
सह-सचिव
फोन नं. ९८५१०१९३१६

प्रवक्ता

लक्ष्मी कुमारी बस्नेत
सह-सचिव
९८४१५५२३१८

माननीय श्री विश्वेन्द्र पासवान
मन्त्री
डा. विश्व नाथ ओली
सचिव

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरबार काठमाडौ ।
फोन न‍ं. : ९७७-१-४२११६४१, ४२११५८६, ४२११७३७, ४२११८६९, ४२११९९६, ४२११६६१
फ्याक्स : ९७७-१-४२११९५४
Email : info@mope.gov.np