Government of Nepal

Ministry of Population and Environment

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रतिवेदन - २०१७ Invitation for application from interested professionals/experts to be nominated as the candidate for Multidisciplinary Expert Panel on Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Billions Dreams Project सम्बन्धी सूचना UNFCC, COP 23 (Bonn, Germany) मा माननीय मन्त्री मिथिला चाौधरीज्यूबाट भएकाे सम्बाेधन पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना Updated National Implementation Plan (NIP) शिलवन्दीदरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।६।१८ तेस्राे चाैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति मौजुदा सूचिमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा आ.ब. २०७४/७५ को सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रेस विज्ञप्ति (विश्व जनस‌ंख्या दिवश, 2074) विश्व जनसंख्या दिवस २०७४ को नारा प्रेस विज्ञप्ति (विश्व वातावरण दिवश, 2074) विश्व वातावरण दिवस २०७४ को नारा " प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध; रहिरहोस् अनन्त " ("I am with Nature") विश्व वातावरण दिवस २०७४ सम्बन्धी छलफल तथा निर्णय वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि अावेदन माग सम्वन्धी सूचना U.S. Embassy को वायु गुणस्तर मापन सम्वन्धी तथ्यांक प्राप्त गर्ने र US-EPA AirNow Community संग आवद्ध रहने सम्वन्धी समझदारी पत्र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ का संशोधनहरु Request for Expression of Interest (EoI) for the National Migration survey प्रेस विज्ञप्ति ( २०७३ मंसिर २१) राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको लागि प्रस्तावित सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखाको मस्यौदा प्रारुपमा सुझाव सङ्कलनको लागि सार्वजनिक सूचना आ.ब. ०७३।०७४. को लागि सूची दर्ता सम्वन्धी विवरण आ.व. २०७२।०७३ को का.स.मू. फारम मूल्यांकन गरिएका मन्त्रालय र अन्तरगत निकायहरुका कर्मचारीहरुको विवरण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनाको म्याद थपिएको सम्वन्धमा । स्वाचालित मौसमी केन्द्रका लागि उपकरणहरुको आपूर्ति तथा जडान सम्वन्धी शीलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।४।२०) प्लाष्टिकको झोला उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धि मन्त्रालयको अनुरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । वातावरण दिवस मुल समारोह समिति वातावरण संंरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन मागसम्बन्धी सूचना EOI Notice GHG Inventory पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७१ आ.व. २०७२|७३ को सूची दर्ताको विवरण जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ EOI for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project TOR for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project रणनैतिक वातावरणीय मूल्यांकन बारे छलफल सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधि पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Notice for Institutional Legal, Gender and Socio- economic Expert for NIP Update

Climate Change Management Division

कार्यविवरण:

 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्षिक वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तयारी र प्रकाशन,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरु जस्तै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल तथा यससंग सम्बन्धित मन्ट्रियल प्रोटोकल तथा अन्य सन्धि, सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको लागि महासन्धि तथा प्रोटोकलको केन्द्रविन्दुले गर्नु पर्ने कार्यहरु गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरु एवं संघसंस्थाहरुबाट भए गरेका तथा हुने कार्यहरुको संयोजन गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन अनुकुलन रणनीति तर्जुमा र क्षेत्रगत नीतिहरुमा यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने,
 • कार्वन व्यापार सम्बन्धी कार्यहरुको प्रवर्द्धन तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका कार्यहरु गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्ताको लागि आवश्यक राष्ट्रिय कार्यपत्रहरु तयार गर्ने,
 • राष्ट्रिय अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तयार गरी, गर्न लगाई कार्यान्वयन गर्ने,
 • हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन न्यून गर्ने प्रविधिको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्रयोग लगायत स्वच्छ ऊर्जाको विकास सम्बन्धी कार्यहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, एवम् तत्सम्बन्धी सूचना सामग्री एवं तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रबर्द्धनात्मक कार्यहरु गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको लागि दातृ निकायहरुबाट प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग जुटाउन प्राविधिक प्रस्तावहरु तर्जुमा गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा गोष्ठी, कार्यशाला तथा तालिमको आयोजना गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्न, गराउन अन्य कार्यहरु गर्ने,
 • कार्वन व्यापारको प्रबर्द्धन गर्न महासन्धि अन्तर्गत क्रियाशिल DNA Forum(मञ्च) को कार्यमा संलग्न हुने,
 • हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन बढी गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित उत्पादकत्व सम्बन्धी प्रबर्द्धनात्मक कार्य गर्ने,
 • स्वच्छ विकास सम्बन्धी आयोजनाबाट गरिवी निवारण लगायत दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न सहयोग पुगे नपुगेको वारेमा स्थिति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • दिगो विकास सम्बन्धी नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांङ्कन,
 • दिगो विकास सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा प्रवर्द्धनको कार्य गर्ने,
 • दिगो विकास रणनीति तर्जुमा र क्षेत्रगत नीतिहरुमा यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने,
 • दिगो विकासका लागि बजारमा आधारित संरचनाको प्रयोग र विकासमा सहजिकरण गर्ने,
 • हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरि दिगो उपयोग एवं उत्पादन (Sustainable Consumption and Production) र Green Consumerismसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान एवं आवश्यक कार्य गर्ने ।
 • मातहतका कर्मचारीहरुको कामको सुपरीवेक्षण, निर्देशन र कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने,
 • प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम कर्मचारीको काज तथा विदा स्वीकृत गर्ने,
 • प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
 • यस पदलाई निर्दिष्ट गरिएका अन्य कामहरु गर्ने।