Government of Nepal

Ministry of Population and Environment

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रतिवेदन - २०१७ Invitation for application from interested professionals/experts to be nominated as the candidate for Multidisciplinary Expert Panel on Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Billions Dreams Project सम्बन्धी सूचना UNFCC, COP 23 (Bonn, Germany) मा माननीय मन्त्री मिथिला चाौधरीज्यूबाट भएकाे सम्बाेधन पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना Updated National Implementation Plan (NIP) शिलवन्दीदरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।६।१८ तेस्राे चाैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति मौजुदा सूचिमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा आ.ब. २०७४/७५ को सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रेस विज्ञप्ति (विश्व जनस‌ंख्या दिवश, 2074) विश्व जनसंख्या दिवस २०७४ को नारा प्रेस विज्ञप्ति (विश्व वातावरण दिवश, 2074) विश्व वातावरण दिवस २०७४ को नारा " प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध; रहिरहोस् अनन्त " ("I am with Nature") विश्व वातावरण दिवस २०७४ सम्बन्धी छलफल तथा निर्णय वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि अावेदन माग सम्वन्धी सूचना U.S. Embassy को वायु गुणस्तर मापन सम्वन्धी तथ्यांक प्राप्त गर्ने र US-EPA AirNow Community संग आवद्ध रहने सम्वन्धी समझदारी पत्र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ का संशोधनहरु Request for Expression of Interest (EoI) for the National Migration survey प्रेस विज्ञप्ति ( २०७३ मंसिर २१) राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको लागि प्रस्तावित सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखाको मस्यौदा प्रारुपमा सुझाव सङ्कलनको लागि सार्वजनिक सूचना आ.ब. ०७३।०७४. को लागि सूची दर्ता सम्वन्धी विवरण आ.व. २०७२।०७३ को का.स.मू. फारम मूल्यांकन गरिएका मन्त्रालय र अन्तरगत निकायहरुका कर्मचारीहरुको विवरण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनाको म्याद थपिएको सम्वन्धमा । स्वाचालित मौसमी केन्द्रका लागि उपकरणहरुको आपूर्ति तथा जडान सम्वन्धी शीलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।४।२०) प्लाष्टिकको झोला उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धि मन्त्रालयको अनुरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । वातावरण दिवस मुल समारोह समिति वातावरण संंरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन मागसम्बन्धी सूचना EOI Notice GHG Inventory पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७१ आ.व. २०७२|७३ को सूची दर्ताको विवरण जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ EOI for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project TOR for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project रणनैतिक वातावरणीय मूल्यांकन बारे छलफल सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधि पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Notice for Institutional Legal, Gender and Socio- economic Expert for NIP Update

Environment Protection Council

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत मार्ग दर्शन र राय सल्लाह दिन तथा विभिन्न निकायहरु बीच समन्वय समेत गर्नको लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १४ बमोजिम वातावरण संरक्षण परिषदको गठन भएको छ । यस परिषदको संरचना निम्नानुसारको छः

क. प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष
ख. माननीय मन्त्री विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, उपाध्यक्ष
ग. माननीय मन्त्री अर्थ मन्त्रालय, सदस्य
घ. माननीय मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रालय, सदस्य
ङ. माननीय मन्त्री गृह मन्त्रालय, सदस्य
च. माननीय मन्त्री उर्जा मन्त्रालय, सदस्य
छ. माननीय मन्त्री संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, सदस्य
ज. माननीय मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सदस्य
झ. माननीय मन्त्री उद्योग मन्त्रालय, सदस्य
ञ. माननीय मन्त्री वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, सदस्य
ट. माननीय मन्त्री भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सदस्य
ठ. उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग, सदस्य
ड. सभापति, संसदिय समिति (वातावरण हेर्ने) व्यवस्थापिका संसद, सदस्य
ढ. मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सदस्य
ण. वातावरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुमध्ये कम्तीमा दुई जना महिला सहित नेपाल सरकारबाट मनोनीत सात जना, सदस्य
त. संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक दलहरुबाट एक एक जना प्रतिनिधि, सदस्य
थ. सचिव, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, सदस्य सचिव

माथि प्रकरण (ण) मा उल्लेखित सदस्यहरुको पदावधि बढीमा दुई वर्षको रहेको छ ।
वातावरण संरक्षण परिषदको वैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । यस परिषदको वैठकमा वातावरणसंग सम्बन्धित नीतिगत विषयहरु छलफलको लागि पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।